Vodácké trasy - Týnišťko - Radhošť - Uhersko - Čeradice

Vodácká trasa Loučná: Týnišťko - Radhošť - Uhersko - Čeradice

Start: Týnišťko - silniční most (sil. č. 35): ř.km: 30,1

Cíl: Čeradice - silniční most mezi obcemi Čeradice a Slepotice: ř.km: 14,9

Tento úsek řeky Loučné je označován za nejhezčí. Je také celoročně sjízdný (vodočet v Dašicích 80cm). Nastupujeme pod mostem do náhonu, který se záhy spojí s hlavním korytem. Následuje železniční most a za ním u obce Janovičky stupeň výšky 0,8m s odbočujícím náhonem vlevo. Podplouváme silniční most do obce Radhošť a do řeky se zleva vrací dříve odbočující náhon. Podjíždíme další silniční most mezi obcemi Radhošť a Stradouň. Po cca 400m přichází rozvalený jez výšky 0,9m, přenositelný po obou březích. Za ním se řeka opět dělí na dvě ramena, pokračujeme levým korytem až k obci Opočno, kde se řeka opět na chvíli rozdělí. Po přenesení jezu za malé vody zde pokračujeme vpravo náhonem. Míjíme obce Uhersko (vpravo) a Turov (vlevo). Cca 1km za Turovem přichází poslední jez této etapy s náhonem vlevo a výšky 1,3m. Přenášení možné po pravém břehu. Po dalších necelých 500m přichází silniční most v obci Čeradice a cíl naší etapy.

Trasa Délka WW
Litomyšl - Tržek 2,8 km ZW detail »
Tržek - Vysoké Mýto - Zámrsk - Týnišťko 27,1 km ZW detail »
Týnišťko - Radhošť - Uhersko - Čeradice 15,2 km ZW detail »
Čeradice - Dašice - Sezemice - ústí do Labe 14,9 km ZW detail »
Dašice - Sezemice (Loučná) - Pardubice (Labe) 12,7 km ZW detail »