Vodácké trasy - Čeradice - Dašice - Sezemice - ústí do Labe

Vodácká trasa Loučná: Čeradice - ústí do Labe u Sezemic

Start: Čeradice - silniční most mezi obcemi Čeradice a Slepotice (ř.km 14,9)

Cíl: ústí do Labe nedaleko obcí Sezemice a Počaply (ř.km 0,0)

Od Čeradic se řeka více napřimuje, míjí obce Plátěnice a Prachovice a až k Dašicím na nás čekají jen dva jezy. První výšky 2m s náhonem vpravo a druhý výšky 1,8m s náhonem vlevo. Každý přenést na protilehlém břehu od náhonu. V Dašicích můžeme využít několika možností na občerstvení. Zhruba 1km pod Dašicemi přichází úsek s několika sjízdnými stupni v úseku cca 500m. Následuje zprava přítok potoka Lodrantka a cca po 1km stupeň výšky 0,5m. To už vlevo vidíme obec Lány u Dašic. Po podplutí mostku pokračujeme k obci Velké Koloděje s dalším silničním moskem. Další 2m vysoký jez s náhonem vpravo upozorňuje na nadcházejhící Sezemice. Odbočující náhon dále přechází akvaduktem pravostranný přítok Zadní Lodrantka. My pokračujeme dále, podplujeme silniční most do Sezemic až k silničnímu mostu u obce Počaply. 300m před soutokem Loučné s Labem stačí ještě část řeky odbočit do kanálu Halda, spojující Loučnou s Chrudimkou. Místo poznáme podle 3,3m vysokého jezu se stavidlem. Pokud nechcete dále pokračovat po Labi k nedalekým Pardubícím, je nejvhodnější plavbu ukončit u silničního mostu v Počaplech.

Trasa Délka WW
Litomyšl - Tržek 2,8 km ZW detail »
Tržek - Vysoké Mýto - Zámrsk - Týnišťko 27,1 km ZW detail »
Týnišťko - Radhošť - Uhersko - Čeradice 15,2 km ZW detail »
Čeradice - Dašice - Sezemice - ústí do Labe 14,9 km ZW detail »
Dašice - Sezemice (Loučná) - Pardubice (Labe) 12,7 km ZW detail »