Vodácké trasy - Dašice - Sezemice (Loučná) - Pardubice (Labe)

Vodácká trasa Loučná - Labe: Dašice - Pardubice

Start: Dašice - 100m za silničním mostem pod jezem (nesjízdný, výška 1,8m); příjezd po cestě odbočující ze silnice č. 340 na pravém břehu řeky Loučné po proudu; ř.km 8,7.

Cíl: Pardubice - levý břeh řeky Labe před ústím Chrudimky u loděnice

Po nalodění pod jezem následuje několik kamenitých prahů a už podjíždíme most v Dašicích na ulici Štenclova. Po 400m následuje další městský most a po 700m další most, kterým se s Dašicemi rozloučíme. Průjezd městem je bez problémů, řeka se mírně vlní mezi zelenými břehy, často se vzrostlými stromy. Následuje úsek cca 500m s několika sjízdnými kamennými stupni, pod kterými se tvoří peřejky. 100m pod ČOV ústí do Loučné potok Lodrantka a řeka je po další kilometr klidná. Poté následuje půl metru vysoký kamenný stupeň, po prohlédnutí sjízdný. To už jsme se ale přiblížili k obci Lány u Dašic, která se rozprostírá na levém břehu. Po podjetí silničního mostu se s námi rozloučí vlevo poslední stavení a my opět pokračujeme v poklidné plavbě. Řeku čím dál více lemuje vzrostlé stromoví. Po 1,3km podplouváme další silniční most v obci Velké Koloděje. Zde se můžeme občerstvit v místní hospodě. Po 1km zleva ústí umělý kanál Zminka, který byl vytvořen v 15. století mezi Novohradkou a Loučnou. Pokud by jste se vydali necelý kilometr proti proudu Zminky, narazíte na aquadukt, překonávající další potok. 150m poté přichází 2m vysoký jez, který je nutno přenést nejlépe po levém břehu. Vpravo před jezem odbočuje další kanál, který dále překonává potok Zadní Lodrantku opět aquaduktem, aby se za Sezemicemi opět vrátil do Loučné. Pod jezem následují dva kamenné prahy, které by mohly být nepříjemné pouze za velmi malé vody. Plavba dál už je ale naprosto klidná. Pravostranný přítok Zadní Lodrantky nás upozorní na nadcházející obec Sezemice. U silničního mostu na sil. č. 36 můžeme zastavit a dojít se občerstvit. Na soutok s Labem nám zbývají poslední 2 km. Za mostem zprava ústí výše zmíněný kanál a až k silničnímu mostu u obce Počaply nás již nečeká žádné překvapení. 700 m  za mostem přichází poslední jez na Loučné. Jedná se o 3,3m vysoký bubnový jez, který je nesjízdný. 20 m před jezem vlevo odbočuje kanál Halda spojující Loučnou s Chrudimkou. Zde je vhodné přistát a lodě přenést po levém břehu pod jez. Pod jezem vpravo se připojí kanál, který opustil Loučnou v Počaplech za mostem a slouží k napájení rybníku. Posledních 300m a vplouváte do Labe. Labe se v tomto úseku velmi zlehka stáčí vpravo, aby před Pardubicemi stihlo ještě jednu levotočivou zatáčku. Po jejím projetí už vpravo registrujeme městskou část Cihelna s slepým ramenem a chatovou osadou. Vlevo pak park Na Špici s rybníkem Číčák. Zde před nadcházejícím jezem doporučujeme plavbu ukončit, nejlépe pak na levém břehu u loděnice před soutokem s Chrudimkou. Pokud jste absolvovali celou trasu, ujeli jste necelých 9km po Loučné a 4km po Labi.

 

Trasa Délka WW
Litomyšl - Tržek 2,8 km ZW detail »
Tržek - Vysoké Mýto - Zámrsk - Týnišťko 27,1 km ZW detail »
Týnišťko - Radhošť - Uhersko - Čeradice 15,2 km ZW detail »
Čeradice - Dašice - Sezemice - ústí do Labe 14,9 km ZW detail »
Dašice - Sezemice (Loučná) - Pardubice (Labe) 12,7 km ZW detail »