Vodácké trasy - Tržek - Vysoké Mýto - Zámrsk - Týnišťko

Vodácká trasa Loučná: Tržek - Vysoké Mýto - Zámrsk - Týnišťko

Start: Tržek - silniční most za obcí Tržek směr Morašice: ř.km: 57,2

Cíl: Týnišťko - silniční most (sil. č. 35): ř.km: 30,2

Řeka si v tomto úseku stále zachovává svůj charkter. Je úzká a na mnoha místech zapadaná větvemi. Nepolevuje ani množství jezů, povětšinou nesjízdných. 800m po nalodění na vás čeká první stupeň výšky 0,8m. Za optimálního stavu vody a po prohlédnutí sjízdný. Po 1,5km se přidá zleva říčka Desná a po dalším cca 1,5km se blížíte k obci Cerekvice. Obec vás přivítá nesjízdným 2,2m vysokým jezem s náhonem vlevo, za kterým následuje po 100m silniční most.  Přenášení lodí možné po pravém břehu. Za obcí následuje nízký stupeň a železniční a silniční most (sil.č.35).  Dále po cca 1,5km a 2km následují opět nesjízdné jezy. První výšky 1,8m s náhonem vlevo a druhý výšky 2,4m taktéž s náhonem vlevo. Oba jezy nejlépe přenést po pravém břehu. To už se ale blížíme k obci Hrušová (vlevo od řeky), kde se můžeme občerstvit. Za Hrušovou zhruba vždy po 1km následují dva jezy. První je pouze nízký stupeň, po prohlédnutí sjízdný. Druhý je výšky 1m s náhonem vlevo. Přenášení vhodné po pravém břehu. Dále následuje rozdvojení ramen, aby se po cca 1,5km opět spojily. V pravém rameni se nachází stupínek výšky 0,4m. 100m po spojení ramen přichází 1,5m vysoký jez s náhonem vlevo. Přenášení opět po pravém břehu. Před Vysokým Mýtem v úseku cca 5km na nás čeká ještě dalším 5 jezů výšky od 0,5m do 1,3m. Po prohlédnutí případně sjízdných. Loučná za Vysokým Mýtem silně meandruje a až po Zámrsk nám připravila další tři jezy. V Zámrsku podplujeme silniční most následovaný mostem železničním. Následující poškozený jez výšky cca 1,5m s náhonem vpravo nám avizuje obec Týnišťko, konec naší etapy. Zakončit plavbu je nejvhodnější u silničního mostu na kraji obce.    

Trasa Délka WW
Litomyšl - Tržek 2,8 km ZW detail »
Tržek - Vysoké Mýto - Zámrsk - Týnišťko 27,1 km ZW detail »
Týnišťko - Radhošť - Uhersko - Čeradice 15,2 km ZW detail »
Čeradice - Dašice - Sezemice - ústí do Labe 14,9 km ZW detail »
Dašice - Sezemice (Loučná) - Pardubice (Labe) 12,7 km ZW detail »