Vodácké trasy - Opatovice n. L. - Čeperka - Ždánice - Lázně Bohdaneč

Vodácká trasa Opatovice nad Labem - Čeperka - Ždánice - Lázně Bohdaneč

Start: odbočení Opatovického kanálu z Labe u Vysoké n. L. nebo před obcí Opatovice . n. L.

Cíl: Lázně Bohdaneč

Délka: 16,4 km

Obtížnost WW: ZW

Opatovický kanál odbočuje z Labe 200m vpravo před jezem u Vysoké nad Labem. Místo je tvořeno stavidlem a je nutné ho přenést po pravém břehu. Následujících cca 70m pod hrází je regulované koryto s vysokými betonovými zdmi s lávkami a špatnou možností opětovného nalodění. Pokud tedy vjíždíte do Opatovického kanálu z Labe, doporučujeme toto místo přenést až pod tuto regulovanou část. Pokud zde chcete svoji plavbu započít, je vhodnější využít místo u silničního mostu mezi Opatovicemi a Vysokou, kde se kanál dělí na dvě ramena. Zde je nutné se držet pravého ramene. Na levém, po podplutí mostu, následuje po 50m vysoký jez s nebezpečným vývařištěm v podjezí a dále kanál mizí v areálu opatovické elektrárny, aby se voda náležitě ohřátá vrátila pod elektrárnou zpět do Labe. Pokud se držíte pravého ramene kanálu, po zhruba 200m přichází nízký most a dalších 100m za mostem stavidlo. I přes tuto vzdálenost doporučujeme lodě přenést od mostu až pod stavidlo. Podjetím následujícího mostu už vjíždíte do Opatovic nad Labem. Koryto lemují nízké břehy s vzrostlými stromy a těsně kopíruje zahrádky blízkých domů. V Opatovicích ještě podjedete několik nízkých mostů a už se blížíte k jedné z nejdražších křižovatek v ČR. V současné době podjedete 2x kruhový objezd a 1x čtyřproudou silnici č.37 spojující Hradec Králové s Pardubicemi. Do budoucna se počítá ještě s třetím patrem křižovatky se silnicí R 35. V místě, kde kanál podplouvá železnici se nejblíže přiblížíte k náhonu do elektrárny, který jste opustili na začátku své plavby. Zhruba po 100m následuje stavidlo, které je již delší dobu nepoužívané a po prohlédnutí průjezdné. Znovu podplujete silnici č. 37 s bočními komunikacemi  a hned za mosty vlevo odbočuje Velká strouha. Vplutí do strouhy je zabráněno betonovou hrází se zábradlím. To už se ale blížíte k obci Čeperka. Břehy jsou opět porostlé stromy a plavba ve stínu příjemně plyne. Obydlí se svými zahrádkami se k vodě přiblíží nejprve na levém břehu a po podjetí prvního čeperského silničního mostu již na obou březích. Břehy tvoří různě vysoké kamenné a betonové zídky, některé ploty zahrádek zasahují až do koryta, ale kanál je stále bez problémů sjízdný. Nad hladinou se sklání vzrostlé vrby a vy pomalu podjíždíte železniční most s lávkou pro pěší a poslední silniční most v Čeperce. Až do Podůlšan vede kanál těsně podél silnice, takže v případě nepříznivého počasí je možno kdykoli v tomto úseku plavbu ukončit. Zhruba na půli cesty k Podůlšanům podjedete dřevěnou lávku vedoucí do lesa Kulhánov. Podůlšany se jako obvykle přihlásí mostem, tentokrát s masivním betonovým zábradlím. Průjezd obcí není tolik ovlivněn civilizací jako v předcházející Čeperce. Obydlí jsou situována dále od kanálu a břehy jsou více porostlé stromy a jinou bujnou vegetací. Druhý a zároveň poslední podůlšanský most je s železným zábradlím a v jeho okolí jsou břehy poseté rákosovým porostem. V Podůlšanech se můžete občerstvit v místní hospodě. Další kilometr plavby je pak zcela v rukách přírody. Silnice z Podůlšan do Starých Ždánic se vine daleko na pravém břehu za polemi. Náznaky prvních obydlí vpravo a opět nízký silniční most sice avizují obec Staré Ždánice, ale jelikož se rozkládá více vpravo od vody, není plavba více civilizací dotčena. Jen v místě starého vodního mlýna je dnes MVE, kde je nutné lodě protáhnout pod lávkou. To už jsme se ale přiblížili na dohled k písníku Oplatil, s kterým se rozloučíme až u hájovny u obce Dolany. Písník je stále využíván k těžbě, ale v létě i ke koupání. Nachází se zde několik pláží, včetně nudistické, a je zde taktéž možnost se občerstvit u některého ze sezonních stánků. Silnici č. 333 máte nejprve vpravo, po podjetí mostu cca v jedné třetině písníku, pak vlevo. U dolanské hájovny podjedete most spojující Dolany s obcí Hrádek. Kanál se vzdaluje od silnice a klikatí se více lesem. Následuje mostek na polní cestě a po necelém kilometru se opět na chvíli přiblíží k silnici.  Vyústění Ždánické stoky vpravo upozorňuje na soustavu rybníků nad Bohdančí. Nejblíže k kanálu jsou Nový, Horní a Dolní Zábranský, dále od nich pak rybník Bohdanečský a rybník Matka. Tyto rybníky patří do uceleného vodního díla, které je právě Opatovickým kanálem od 16. století napájeno. Dále už nás vítají Lázně Bohdaneč s budovami bývalých mlýnů a jezem. Po jeho přenesení a podjetí silnice č. 36 už následuje dále popsaný úsek.

Trasa Délka WW
Lázně Bohdaneč - Břehy 10,5 km ZW detail »
Lázně Bohdaneč - Břehy - Semín (ústí do Labe) 14,5 km ZW detail »
Opatovice n. L. - Čeperka - Ždánice - Lázně Bohdaneč 16,4 km ZW detail »